Server Tekkan: Xu giá x50, Lượng giá 2k8/10lg. Tất cả dịch vụ đã update server Tekkan (mới)
>

Ninja School

Mã Số 13614

790.000 ATM
990.000 Card
82.950.000 Xu
Phái: Kunai
Server: Bokken
Cấp độ: 69
Up Free: 24 ngày
Thông tin thêm: vk15(6x mcs) đồ14,15 (3đồ tl) (full chuyển hóa) siêu xe 5 sao cực kỳ vip lv71(full tb) ig tdnmax
Giá cũ: 990.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 15-03-2023
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
990.000990.000990.000930.0001.060.0001.130.0001.060.000990.000
Vcoin
990.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Kunai
Server
Bokken
Level
69
vk15(6x tl5 mcs) đồ15 (full ch...
Class
Kiếm
Server
Tone
Level
69
vk15(6x) đồ15 (full chuyển hóa...