Xu Server Fukiya x28. Tặng ngày up khi mua xu SV2,3,5,6,7,9. Dịch vụ up thuê theo ngày, up danh vọng và up level, nạp carot đã hỗ trợ Server Fukiya
>

Ninja School

Mã Số 13620

250.000 ATM
300.000 Card
17.500.000 Xu
Phái: Tiêu
Server: Sensha
Cấp độ: 59
Up Free: 8 ngày
Thông tin thêm: vk12(5x) đồ8,12 (5đồ tl) (full chuyển hóa) (5đồ mcs), 24m yên, 8 sách, 5 bánh, sói(full tb) ig kopkaothu
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 18-03-2023
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
300.000300.000330.000320.000340.000360.000360.000320.000
GateVcoin
340.000320.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Cung
Server
Sensha
Level
50
vk12(5x) đồ8,9,12 (2đồ tl) (fu...
Class
Kunai
Server
Sensha
Level
59
vk12(5x) đồ8,9, hắc ngư(full t...
Class
Tiêu
Server
Sensha
Level
59
vk12(5x mcs) đồ8,9,10,11,12 (2...
Class
Kunai
Server
Sensha
Level
58
vk12(5x) đồ12 (4đồ tl) (4đồ mc...
Class
Cung
Server
Sensha
Level
53
vk12(5x tl2 mcs) đồ9, 8 sách i...