Server Tekkan: Xu giá x38, Lượng giá 2k8/10lg. Tất cả dịch vụ đã update server Tekkan (mới)
>

Ninja School

Mã Số 13620

210.000 ATM
270.000 Card
18.900.000 Xu
Phái: Tiêu
Server: Sensha
Cấp độ: 59
Up Free: 6 ngày
Thông tin thêm: vk12(5x) đồ8,12 (5đồ tl) (full chuyển hóa) (5đồ mcs), 24m yên, 8 sách, 5 bánh, sói(full tb) ig kopkaothu
Giá cũ: 230.000 ATM
Trạng thái: Đã bán
Ngày đăng: 18-03-2023
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
270.000270.000270.000250.000280.000300.000280.000270.000
Vcoin
270.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Kunai
Server
Katana
Level
50
vk12(5x mcs) đồ10,12 (3đồ tl) ...
Class
Kunai
Server
Tessen
Level
58
vk12(5x mcs) đồ10,11,12 (7đồ t...
Class
Cung
Server
Bokken
Level
51
vk12(5x) đồ12 (3đồ tl) (10đồ m...