Xu SV Fukiya x25. Tặng ngày up khi mua xu SV2,3,5,6,7,9
>

Ninja School

Mã Số 13626

2.300.000 ATM
2.680.000 Card
167.900.000 Xu
Phái: Kiếm
Server: Shuriken
Cấp độ: 110
Up Free: 69 ngày
Thông tin thêm: vk16(9x mcs) đồ15 (9đồ tl) (set 9x) Yoroi+0, 1080m yên, 8 sách, siêu xe 5 sao vip lv100(full tb) ig thogcuto
Giá cũ: 2.500.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 21-03-2023
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
2.680.0002.710.0002.950.0002.880.0003.070.0003.290.0003.290.0002.880.000
Vcoin
2.880.000