Server Tekkan: Xu giá x50, Lượng giá 2k8/10lg. Tất cả dịch vụ đã update server Tekkan (mới)
>

Ninja School

Mã Số 13627

85.000 ATM
110.000 Card
10.200.000 Xu
Phái: Tiêu
Server: Katana
Cấp độ: 87
Up Free: 3 ngày
Thông tin thêm: vk9 đồ8,9,11 ig sangriahh
Trạng thái: Đã bán
Ngày đăng: 22-03-2023
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
110.000110.000110.000100.000120.000130.000120.000110.000
Vcoin
110.000