Server Tekkan: Xu giá x50, Lượng giá 2k8/10lg. Tất cả dịch vụ đã update server Tekkan (mới)
>

Ninja School

Mã Số 13628

150.000 ATM
190.000 Card
12.750.000 Xu
Phái: Tiêu
Server: Fukiya
Cấp độ: 50
Up Free: 5 ngày
Thông tin thêm: vk8 đồ8 (3đồ mcs), sói đen ig xataemradi
Trạng thái: Đã bán
Ngày đăng: 22-03-2023
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
190.000190.000190.000180.000200.000220.000200.000190.000
Vcoin
190.000