Server Tekkan: Xu giá x50, Lượng giá 2k8/10lg. Tất cả dịch vụ đã update server Tekkan (mới)
>

Ninja School

Mã Số 13629

120.000 ATM
150.000 Card
10.920.000 Xu
Phái: Quạt
Server: Shuriken
Cấp độ: 88
Up Free: 4 ngày
Thông tin thêm: vk10 đồ7,8,11,12 ig sbuff43
Trạng thái: Đã bán
Ngày đăng: 23-03-2023
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
150.000150.000150.000150.000160.000180.000160.000150.000
Vcoin
150.000