Xu SV Fukiya x25. Tặng ngày up khi mua xu SV2,3,5,6,7,9
>

Ninja School

Mã Số 13629

120.000 ATM
140.000 Card
8.760.000 Xu
Phái: Quạt
Server: Shuriken
Cấp độ: 88
Up Free: 4 ngày
Thông tin thêm: vk10 đồ7,8,11,12 ig sbuff43
Trạng thái: Đã bán
Ngày đăng: 23-03-2023
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
150.000150.000160.000150.000160.000180.000180.000150.000
Vcoin
150.000