Server Tekkan: Xu giá x50, Lượng giá 2k8/10lg. Tất cả dịch vụ đã update server Tekkan (mới)
>

Ninja School

Mã Số 13630

190.000 ATM
240.000 Card
16.150.000 Xu
Phái: Kiếm
Server: Fukiya
Cấp độ: 66
Up Free: 6 ngày
Thông tin thêm: vk11(mcs) đồ8,9, sói đen hơi vip ig kiempro
Trạng thái: Đã bán
Ngày đăng: 24-03-2023
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
240.000240.000240.000230.000260.000280.000260.000240.000
Vcoin
240.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Tiêu
Server
Bokken
Level
69
vk11(6x) vk14(9x) đồ12,13 (3đồ...