Xu SV Fukiya x25. Tặng ngày up khi mua xu SV2,3,5,6,7,9
>

Ninja School

Mã Số 13631

1.000.000 ATM
1.170.000 Card
73.000.000 Xu
Phái: Kiếm
Server: Shuriken
Cấp độ: 70
Up Free: 30 ngày
Thông tin thêm: vk15(7x) đồ15 (2đồ tl) (full chuyển hóa) Yoroi+4, 8 sách, siêu xe lv64(full tb) ig forker
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 25-03-2023
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
1.170.0001.180.0001.290.0001.250.0001.340.0001.430.0001.430.0001.250.000
Vcoin
1.250.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Tiêu
Server
Tessen
Level
70
vk15(7x) đồ13,15 (9đồ tl) (ful...
Class
Kiếm
Server
Katana
Level
79
vk15(7x) đồ15 2m14 (set 7x) Yo...
Class
Kiếm
Server
Katana
Level
79
vk15(7x) đồ15 (5đồ tl6) (full ...
Class
Kiếm
Server
Tone
Level
70
vk15(7x) đồ15 (full chuyển hóa...