Server Tekkan: Xu giá x38, Lượng giá 2k8/10lg. Tất cả dịch vụ đã update server Tekkan (mới)
>

Ninja School

Mã Số 13631

800.000 ATM
1.000.000 Card
70.400.000 Xu
Phái: Kiếm
Server: Shuriken
Cấp độ: 70
Up Free: 24 ngày
Thông tin thêm: vk15(7x) đồ15 (2đồ tl) (full chuyển hóa) Yoroi+4, 8 sách, siêu xe lv64(full tb) ig forker
Giá cũ: 1.000.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 25-03-2023
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
1.000.0001.000.0001.000.000950.0001.070.0001.150.0001.070.0001.000.000
Vcoin
1.000.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Kiếm
Server
Katana
Level
79
vk15(7x) đồ15 (5đồ tl6) (full ...
Class
Kiếm
Server
Katana
Level
79
vk15(7x) đồ15 2m14 (set 7x) Yo...