>

Ninja School

Mã Số 13739

170.000 ATM
200.000 Card
11.050.000 Xu
Phái: Kiếm
Server: Sensha
Cấp độ: 70
Up Free: 5 ngày
Thông tin thêm: vk12(tl5 mcs)(76vélg) đồ8,9,10,11 Yoroi+3 Mắt+2, 124m yên, 6 sách, xe vip(1 tb) ig lucky01
Trạng thái: Đã bán
Ngày đăng: 06-09-2023
Giá chi tiết:
ViettelVinaZingMobiGateVcoinGarena
200.000200.000220.000230.000250.000230.000220.000
Vcoin
220.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Kunai
Server
Bokken
Level
70
vk12(mcs) đồ12,14 Mắt+2, 435m ...
Class
Kunai
Server
Kunai
Level
73
vk12(tl2 mcs) đồ8,9,12, max sá...
Class
Kiếm
Server
Tone
Level
73
vk12 đồ8,12 (4đồ tl) (9đồ mcs)...
Class
Kiếm
Server
Tone
Level
70
vk12(mcs) đồ12,13, sói(full tb...
Class
Tiêu
Server
Kunai
Level
71
vk12 đồ8,12 (3đồ tl) (8đồ6x) (...