Khuyến mãi X2 nạp lượng (nạp carot) từ ngày 12/7 đến hết ngày 14/7 Tại đây
>

Ninja School

Mã Số 13768

430.000 ATM
540.000 Card
55.900.000 Xu
Phái: Kiếm
Server: Tone
Cấp độ: 69
Up Free: 13 ngày
Thông tin thêm: vk14(6x) đồ14 (full chuyển hóa) ig kiemma1
Giá cũ: 490.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 08-10-2023
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
540.000540.000540.000510.000580.000620.000580.000540.000
Vcoin
540.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Quạt
Server
Tone
Level
69
vk14(6x) đồ12,13,14 (full chuy...
Class
Kiếm
Server
Tone
Level
61
vk14(mcs) đồ14 (3đồ tl) Mắt+3,...
Class
Quạt
Server
Tone
Level
69
vk14(6x) đồ14 (full chuyển hóa...
Class
Kiếm
Server
Tone
Level
60
vk14(6x) đồ12 (7đồ tl) (full c...
Class
Tiêu
Server
Tone
Level
61
vk14 đồ12,14 (7đồ tl), 44m yên...