Khuyến mãi X2 nạp lượng (nạp carot) từ ngày 12/7 đến hết ngày 14/7 Tại đây
>

Ninja School

Mã Số 13769

340.000 ATM
430.000 Card
44.200.000 Xu
Phái: Quạt
Server: Tone
Cấp độ: 69
Up Free: 10 ngày
Thông tin thêm: vk14(6x) đồ12,13,14 (full chuyển hóa) ig txtoootxt
Giá cũ: 400.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 08-10-2023
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
430.000430.000430.000400.000460.000490.000460.000430.000
Vcoin
430.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Kiếm
Server
Tone
Level
69
vk14(6x) đồ14 (full chuyển hóa...
Class
Kiếm
Server
Tone
Level
61
vk14(mcs) đồ14 (3đồ tl) Mắt+3,...
Class
Quạt
Server
Tone
Level
69
vk14(6x) đồ14 (full chuyển hóa...
Class
Kiếm
Server
Tone
Level
60
vk14(6x) đồ12 (7đồ tl) (full c...
Class
Tiêu
Server
Tone
Level
61
vk14 đồ12,14 (7đồ tl), 44m yên...