>

Ninja School

Mã Số 13830

550.000 ATM
690.000 Card
66.000.000 Xu
Phái: Kiếm
Server: Tone
Cấp độ: 89
Up Free: 17 ngày
Thông tin thêm: vk14 đồ14 (full đồ tl6) Yoroi+6 Mắt+2, 329lg, 1164m yên, 8 sách, 2 bánh, sói 5 sao cực vip lv100(full tb) ig 1superhero
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 11-11-2023
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
690.000680.000690.000690.000740.000790.000740.000690.000
Vcoin
690.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Kunai
Server
Tone
Level
89
vk14(8x) đồ12,14 (7đồ tl) Yoro...