>

Ninja School

Mã Số 13831

2.900.000 ATM
3.630.000 Card
365.400.000 Xu
Phái: Quạt
Server: Shuriken
Cấp độ: 130
Up Free: 87 ngày
Thông tin thêm: vk16 đồ14,15,16 (full đồ tl 6-9) Yoroi+9 Mắt+3 đủ điểm lên +14, 1542m yên, max sách, 9 bánh, siêu xe 5 sao vip lv100(full tb) ig s2tryms2
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 13-11-2023
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
3.630.0003.540.0003.630.0003.630.0003.870.0004.150.0003.870.0003.630.000
Vcoin
3.630.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Kunai
Server
Katana
Level
130
vk16(mcs) đồ15 Yoroi+3, 435m y...
Class
Kiếm
Server
Katana
Level
130
vk16(9x mcs) đồ15 (3đồ tl) (se...
Class
Tiêu
Server
Katana
Level
130
vk16(9x tl5 mcs) đồ11-15, 9 sá...