>

Ninja School

Mã Số 13838

1.200.000 ATM
1.500.000 Card
147.600.000 Xu
Phái: Kunai
Server: Katana
Cấp độ: 111
Up Free: 36 ngày
Thông tin thêm: vk14(9x) đồ15,16 (full đồ tl) (set 9x) (3đồ mcs) Yoroi, phân thân lv83 xe5*, 257m yên, max sách, max bánh, 2 xe 5 sao vip lv100(full tb), hành trang 84 ô, vĩ thú. ig luckypeak
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 19-11-2023
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
1.500.0001.470.0001.500.0001.500.0001.600.0001.720.0001.600.0001.500.000
Vcoin
1.500.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Quạt
Server
Tone
Level
110
vk14 đồ12,14 (9đồ tl) Yoroi+7,...
Class
Kiếm
Server
Sensha
Level
119
vk14 đồ12,13 (8đồ tl) Yoroi+6,...
Class
Tiêu
Server
Shuriken
Level
110
vk14 đồ15,16 (8đồ tl) Yoroi+0,...
Class
Tiêu
Server
Bokken
Level
116
vk14 - TTGT - đồ12,14 (4đồ tl)...
Class
Đao
Server
Kunai
Level
118
vk14(9x mcs) đồ14 (3đồ tl) (se...
Class
Kiếm
Server
Katana
Level
115
vk14 đồ12,14 Yoroi+4, siêu xe ...