Server Tekkan: Xu giá x50, Lượng giá 2k8/10lg. Tất cả dịch vụ đã update server Tekkan (mới)
>

Ninja School

Mã Số 13862

330.000 ATM
420.000 Card
29.700.000 Xu
Phái: Tiêu
Server: Sensha
Cấp độ: 97
Up Free: 10 ngày
Thông tin thêm: vk14(9x) đồ12,13 (8đồ tl) Yoroi+3 Mắt+3, 8 sách, 1 bánh, siêu xe vip(full tb), hành trang 84 ô ig tuoigiiks
Giá cũ: 350.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 06-12-2023
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
420.000420.000420.000390.000440.000480.000440.000420.000
Vcoin
420.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Tiêu
Server
Sensha
Level
90
vk14(9x) đồ9,12 (6đồ tl) (2đồ ...