Server Tekkan: Xu giá x38, Lượng giá 2k8/10lg. Tất cả dịch vụ đã update server Tekkan (mới)
>

Ninja School

Mã Số 13891

310.000 ATM
390.000 Card
27.280.000 Xu
Phái: Kiếm
Server: Tessen
Cấp độ: 99
Up Free: 9 ngày
Thông tin thêm: vk12(9x mcs) đồ12,13 (2đồ tl) (set 9x) Yoroi+6 Mắt+2, 8 sách, sói vip(full tb) ig haingk0m4t
Giá cũ: 330.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 20-12-2023
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
390.000390.000390.000370.000420.000450.000420.000390.000
Vcoin
390.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Tiêu
Server
Tessen
Level
99
vk12(9x mcs) đồ12,13 (8đồ9x) Y...