Server Tekkan: Xu giá x38, Lượng giá 2k8/10lg. Tất cả dịch vụ đã update server Tekkan (mới)
>

Ninja School

Mã Số 13892

1.000.000 ATM
1.250.000 Card
88.000.000 Xu
Phái: Kiếm
Server: Shuriken
Cấp độ: 96
Up Free: 30 ngày
Thông tin thêm: vk16(9x mcs) đồ14,15 (5đồ tl) Yoroi+6, 857m yên, 9 sách, 3 bánh, siêu xe 5 sao vip lv100(full tb) ig volibearlm
Giá cũ: 1.100.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 20-12-2023
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
1.250.0001.250.0001.250.0001.180.0001.340.0001.430.0001.340.0001.250.000
Vcoin
1.250.000