Server Tekkan: Xu giá x38, Lượng giá 2k8/10lg. Tất cả dịch vụ đã update server Tekkan (mới)
>

Ninja School

Mã Số 13893

480.000 ATM
600.000 Card
50.400.000 Xu
Phái: Đao
Server: Katana
Cấp độ: 130
Up Free: 14 ngày
Thông tin thêm: vk14(mcs) đồ12,13 (7đồ tl6-8) Yoroi+8 Mắt+2, 9 sách, siêu xe 5 sao vip lv100(full tb) ig stornado
Giá cũ: 500.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 24-12-2023
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
600.000600.000600.000570.000640.000690.000640.000600.000
Vcoin
600.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Quạt
Server
Katana
Level
130
vk14 đồ9,12,13,14 (8đồ9x) Yoro...
Class
Kunai
Server
Katana
Level
130
vk14(mcs) đồ8,15 Yoroi+2, 1458...
Class
Kunai
Server
Katana
Level
130
vk14(9x) 6m13 3m12 (9đồ9x) (4đ...
Class
Tiêu
Server
Katana
Level
130
vk14 đồ14,15 (2đồ tl) (set 9x)...
Class
Đao
Server
Shuriken
Level
130
vk14(mcs) đồ14 (6đồ tl)(8đồ9x)...