Server Tekkan: Xu giá x38, Lượng giá 2k8/10lg. Tất cả dịch vụ đã update server Tekkan (mới)
>

Ninja School

Mã Số 13894

610.000 ATM
770.000 Card
64.050.000 Xu
Phái: Tiêu
Server: Katana
Cấp độ: 110
Up Free: 18 ngày
Thông tin thêm: vk15(mcs) đồ14,15 (full đồ tl) Yoroi+6 Mắt+2, 117m yên, max sách, 5 bánh, siêu xe 5 sao vip lv100(full tb) ig anhlatiu
Giá cũ: 660.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 24-12-2023
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
770.000770.000770.000720.000820.000880.000820.000770.000
Vcoin
770.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Tiêu
Server
Katana
Level
113
vk15 đồ14,15 găng95 tl7 (9đồ t...
Class
Đao
Server
Katana
Level
114
vk15(9x tl6 mcs) đồ15 (set 9x)...
Class
Cung
Server
Shuriken
Level
110
vk15(9x) đồ15 (8đồ tl) (set 9x...