Server Tekkan: Xu giá x38, Lượng giá 2k8/10lg. Tất cả dịch vụ đã update server Tekkan (mới)
>

Ninja School

Mã Số 13895

480.000 ATM
600.000 Card
48.480.000 Xu
Phái: Kiếm
Server: Bokken
Cấp độ: 130
Up Free: 14 ngày
Thông tin thêm: vk12(mcs) đồ13,14 (4đồ tl) Yoroi+6, 9 sách, siêu xe 5 sao vip lv100(full tb) ig ninjasjda1
Giá cũ: 500.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 24-12-2023
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
600.000600.000600.000570.000640.000690.000640.000600.000
Vcoin
600.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Tiêu
Server
Katana
Level
130
vk12 đồ12,13,15 (2đồ tl) Yoroi...
Class
Quạt
Server
Katana
Level
130
vk12(9x) đồ9,11,12 (2đồ tl) (s...