Khuyến mãi X2 nạp lượng (nạp carot) từ ngày 12/7 đến hết ngày 14/7 Tại đây
>

Ninja School

Mã Số 13899

670.000 ATM
840.000 Card
93.800.000 Xu
Phái: Kunai
Server: Katana
Cấp độ: 130
Up Free: 20 ngày
Thông tin thêm: vk14(mcs) đồ8,15 Yoroi+2, 1458 điểm dv, sói(full tb) ig accounts
Giá cũ: 770.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 04-01-2024
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
840.000840.000840.000790.000900.000960.000900.000840.000
Vcoin
840.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Kunai
Server
Katana
Level
130
vk14(9x) 6m13 3m12 (9đồ9x) (4đ...
Class
Tiêu
Server
Katana
Level
130
vk14 đồ14,15 (2đồ tl) (set 9x)...
Class
Đao
Server
Shuriken
Level
130
vk14(mcs) đồ14 (6đồ tl)(8đồ9x)...
Class
Quạt
Server
Katana
Level
130
vk14 đồ9,12,13,14 (8đồ9x) Yoro...