Server Tekkan: Xu giá x50, Lượng giá 2k8/10lg. Tất cả dịch vụ đã update server Tekkan (mới)
>

Ninja School

Mã Số 13911

500.000 ATM
630.000 Card
47.500.000 Xu
Phái: Kunai
Server: Kunai
Cấp độ: 79
Up Free: 15 ngày
Thông tin thêm: vk14(7x) đồ12,13,14 (2đồ tl) (full chuyển hóa) Yoroi+3, 55m yên, 8 sách, 11 bánh, siêu xe 5 sao cực vip lv100(full tb) ig idolred
Giá cũ: 550.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 18-01-2024
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
630.000630.000630.000590.000670.000720.000670.000630.000
Vcoin
630.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Kiếm
Server
Kunai
Level
70
vk14(7x) đồ14 (7đồ tl4-6) (ful...
Class
Cung
Server
Sanzu
Level
70
vk14(7x) đồ14 (full đồ tl) (fu...
Class
Kunai
Server
Tone
Level
73
vk14(mcs) đồ12,13,14 (3đồ tl),...
Class
Cung
Server
Katana
Level
70
vk14(mcs) đồ15 set6x (full đồ ...
Class
Kunai
Server
Bokken
Level
71
vk14(7x) đồ12,13 (full chuyển ...
Class
Tiêu
Server
Katana
Level
70
vk14(7x) đồ12,14 (2đồ tl) (ful...
Class
Tiêu
Server
Bokken
Level
70
vk14(7x) đồ12,13,14 (5đồ tl) (...