Server Tekkan: Xu giá x50, Lượng giá 2k8/10lg. Tất cả dịch vụ đã update server Tekkan (mới)
>

Ninja School

Mã Số 13926

540.000 ATM
680.000 Card
64.800.000 Xu
Phái: Tiêu
Server: Sanzu
Cấp độ: 70
Up Free: 16 ngày
Thông tin thêm: vk14(7x) đồ14 (6đồ tl) (full chuyển hóa) (9đồ mcs) Yoroi+6 Mắt+3, 514m yên, max sách, max bánh, hắc ngư cực vip(full tb) ig ongtrumx_sz
Giá cũ: 590.000 ATM
Trạng thái: Đã bán
Ngày đăng: 24-01-2024
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
680.000680.000680.000640.000720.000780.000720.000680.000
Vcoin
680.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Kiếm
Server
Kunai
Level
70
vk14(7x) đồ14 (7đồ tl4-6) (ful...
Class
Kunai
Server
Kunai
Level
79
vk14(7x) đồ12,13,14 (2đồ tl) (...
Class
Cung
Server
Sanzu
Level
70
vk14(7x) đồ14 (full đồ tl) (fu...
Class
Kunai
Server
Tone
Level
73
vk14(mcs) đồ12,13,14 (3đồ tl),...
Class
Cung
Server
Katana
Level
70
vk14(mcs) đồ15 set6x (full đồ ...
Class
Kunai
Server
Bokken
Level
71
vk14(7x) đồ12,13 (full chuyển ...
Class
Tiêu
Server
Katana
Level
70
vk14(7x) đồ12,14 (2đồ tl) (ful...
Class
Tiêu
Server
Bokken
Level
70
vk14(7x) đồ12,13,14 (5đồ tl) (...