Server Tekkan: Xu giá x38, Lượng giá 2k8/10lg. Tất cả dịch vụ đã update server Tekkan (mới)
>

Ninja School

Mã Số 13978

490.000 ATM
620.000 Card
54.390.000 Xu
Phái: Cung
Server: Sanzu
Cấp độ: 70
Up Free: 15 ngày
Thông tin thêm: vk14(7x) đồ14 (full đồ tl) (full chuyển hóa) (1đồ mcs) Yoroi+5 Mắt+2, 105m yên, 9 sách, siêu xe vip(full tb) ig onetime_sz
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 29-03-2024
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
620.000620.000620.000580.000660.000700.000660.000620.000
Vcoin
620.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Kunai
Server
Kunai
Level
79
vk14(7x) đồ12,13,14 (2đồ tl) (...
Class
Kunai
Server
Tone
Level
73
vk14(mcs) đồ12,13,14 (3đồ tl),...
Class
Cung
Server
Katana
Level
70
vk14(mcs) đồ15 set6x (full đồ ...
Class
Kunai
Server
Bokken
Level
71
vk14(7x) đồ12,13 (full chuyển ...
Class
Tiêu
Server
Katana
Level
70
vk14(7x) đồ12,14 (2đồ tl) (ful...
Class
Tiêu
Server
Bokken
Level
70
vk14(7x) đồ12,13,14 (5đồ tl) (...
Class
Kiếm
Server
Kunai
Level
70
vk14(7x) đồ14 (7đồ tl4-6) (ful...
Class
Tiêu
Server
Sanzu
Level
70
vk14(7x) đồ14 (6đồ tl) (full c...