Khuyến mãi X2 nạp lượng (nạp carot) từ ngày 12/7 đến hết ngày 14/7 Tại đây
>

Ninja School

Mã Số 13980

330.000 ATM
420.000 Card
30.030.000 Xu
Phái: Tiêu
Server: Shuriken
Cấp độ: 127
Up Free: 10 ngày
Thông tin thêm: vk15(9x) đồ9,12,14 (6đồ tl) (set 9x) Yoroi+5, 366m yên, 5 sách ig kimcan14
Giá cũ: 350.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 06-04-2024
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
420.000420.000420.000390.000440.000480.000440.000420.000
Vcoin
420.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Tiêu
Server
Shuriken
Level
125
vk15 đồ14 Yoroi+4 ig kimcan57...