Khuyến mãi X2 nạp lượng (nạp carot) từ ngày 12/7 đến hết ngày 14/7 Tại đây
>

Ninja School

Mã Số 14061

90.000 ATM
120.000 Card
11.250.000 Xu
Phái: Kunai
Server: Bokken
Cấp độ: 69
Up Free: 3 ngày
Thông tin thêm: vk12 đồ5,8,9,10 ig nucer29
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 03-07-2024
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
120.000120.000120.000110.000120.000130.000120.000120.000
Vcoin
120.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Kunai
Server
Kunai
Level
69
vk12(6x) đồ12,14 (4đồ tl) (ful...
Class
Kunai
Server
Bokken
Level
69
vk12 đồ10,12 (5đồ tl), 84m yên...
Class
Kunai
Server
Katana
Level
69
vk12(6x mcs) đồ12 (7đồ tl) Mắt...
Class
Kunai
Server
Kunai
Level
69
vk12(6x) đồ12 (6đồ tl) (full c...
Class
Kiếm
Server
Katana
Level
60
vk12(6x) đồ12 (7đồ tl6,8) (ful...