Khuyến mãi X2 nạp lượng (nạp carot) từ ngày 12/7 đến hết ngày 14/7 Tại đây
>

Ninja School

Mã Số 14064

550.000 ATM
690.000 Card
68.750.000 Xu
Phái: Kunai
Server: Bokken
Cấp độ: 59
Up Free: 17 ngày
Thông tin thêm: vk14(5x) đồ14 (full chuyển hóa) Mắt+3, 795m yên ig o0u1u0o
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 04-07-2024
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
690.000690.000690.000650.000740.000790.000740.000690.000
Vcoin
690.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Kiếm
Server
Katana
Level
59
vk14(5x mcs) đồ14 (full chuyển...
Class
Tiêu
Server
Katana
Level
59
vk14(5x mcs) đồ14 (2đồ tl) (fu...
Class
Kunai
Server
Bokken
Level
58
vk14(5x) đồ8,14, 265m yên, 8 s...
Class
Kiếm
Server
Tessen
Level
59
vk14(5x) đồ14 (1đồ tl) (full c...
Class
Tiêu
Server
Katana
Level
59
vk14(5x mcs) đồ14 (2đồ tl) (fu...
Class
Kunai
Server
Shuriken
Level
50
vk14(5x mcs) đồ12 (full đồ tl)...
Class
Kunai
Server
Kunai
Level
59
vk14(5x tl3 mcs) đồ14 (full ch...
Class
Cung
Server
Bokken
Level
59
vk14(5x) đồ14 (full chuyển hóa...