Xu SV Fukiya x25. Tặng ngày up khi mua xu SV2,3,5,6,7,9
>

Ninja School

Mã Số 9339

800.000 ATM
940.000 Card
72.000.000 Xu
Phái: Kunai
Server: Katana
Cấp độ: 130
Up Free: 24 ngày
Thông tin thêm: vk14(9x) 6m13 3m12 (9đồ9x) (4đồ tl) Yoroi+5, 6tr3 yên, 3stn, siêu xe vip 5 sao lv100(full tb) đã học svc10x ig anhpro2k
Giá cũ: 850.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 07-07-2018
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
940.000950.0001.030.0001.000.0001.070.0001.150.0001.150.0001.000.000
Vcoin
1.000.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Tiêu
Server
Katana
Level
130
vk14 đồ14,15 (2đồ tl) (set 9x)...
Class
Tiêu
Server
Katana
Level
130
vk14(9x) đồ15,16 (set 9x) Yoro...
Class
Kiếm
Server
Katana
Level
130
vk14 đồ12,14,15 (1đồ tl) Yoroi...
Class
Tiêu
Server
Katana
Level
130
vk14(9x mcs) đồ14,15 (full đồ ...
Class
Kiếm
Server
Katana
Level
130
vk14(mcs) đồ8,10,12,13 (2đồ tl...
Class
Quạt
Server
Katana
Level
130
vk14(9x mcs) đồ12,14,15 (3đồ t...