Dịch vụ UP THUÊ Ninja với nhiều tính năng hót

Xem thông tin yên, level,... và điều khiển nick up trên web, game

- Click xem chi tiết tại danh sách thuê up sau đó làm theo hướng dẫn như trên ảnh. Xem ảnh

Dùng nhân vật điều khiển chat riêng với nick up để điều khiển.

- Chat nlsk, nhatda, luyenda, chuyenkhu, pk, dungchieuhotro, dungpt, danhtl để (Bật - Tắt) nhặt item sự kiện, nhặt đá, luyện đá, chuyển khu khi hết quái, pk âm kinh nghiệm, dùng chiêu hỗ trợ, dùng phân thân, đánh thủ lĩnh
- Chat nhatdaX, luyendaX để nhặt, luyện đá (X là đá 4,5,6,7,8...)
- Chat dunghpX, dungmpX để bật tắt dùng hp mp (X là số % min để bơm)
- Chat dungtaX để bật tắt dùng thức ăn (X là từ 1 đến 70)
- Chat kcnhatX để cài khoảng cách nhặt (mặc định x170)
- Chat mapX để đổi map up Xem ID (X là id map)
- Chat khuX để up 1 khu (X là số khu từ 0-29)
- Chat quailvX để up 1 loại quái (X là lv quái). Lưu ý: Nick up phải đứng ở đúng map quái lv đó
- Chat skillX để cài chiêu đánh (X là số skill lv 10 20 30 50 70 80 100)
- Chat offX (X là số phút, tối đa 300 phút). Sau khi hết thời gian off thì nick sẽ tự động online
- Chat mbvX để mở khóa bảo vệ (X là mật mã bảo vệ)
- Chat hpmp để bật tắt nhặt hpmp
- Chat ntgtX để bật tắt mua ntgt sv2,3,4,5,6 (X là 1-5, bán hơn gia gốc 50k)
- Chat xemyen, xemlv, mapup, time để xem yên, level, map đang up, thời gian up còn lại
- Chat kt để kiểm tra các chức năng đang bật
- Chat ktmap để kiểm tra các nick trong map
- Chat hd để bật tắt đi hd 9x 3 lần (ko có lbhd sẽ đi 2 lần)
- Dùng TNP, linh chi, đan (cài tại web)

Hỗ trợ quạt buff, pk âm, hd9x, dùng item, nhặt đồ lc (TNP),...

Thuê Up

Tài khoản
Mật khẩu
Nhân vật
NV đ.kiển
Server
Gói Up
Map Up
  Đăng nhập
  Số tiền

  Bạn chưa đăng nhập

  Mua nick hoặc nạp carot để được up free

  Có hỗ trợ quạt buff

  Bảng giá

  Ngày Giá Thuê quạt
  3 5.000đ 3.000đ
  7 10.000đ 5.000đ
  15 20.000đ 10.000đ
  30 35.000đ 15.000đ
  50 50.000đ 20.000đ
  70 70.000đ 25.000đ
  100 100.000đ 30.000đ
  220 200.000đ 50.000đ
  365 330.000đ 70.000đ

  Danh Sách Thuê Up

  Tài khoản Server Tra Cứu Trạng thái