>

Bán nick chứa lượng

Có thể tạo nhân vật mới vẫn dùng được lượng

Dùng làm sự kiện, lật hình nhận item không khóa, chat ktg


Bạn sẽ nhận được tài khoản, mật khẩu và mã chuyển sim sau khi mua

Chỉ nick 4500 và 8250 lượng mới có vé tặng lượng (100 vé) (có thể liên hệ CSKH bán lại 100 vé lấy 200k)

Bán Lượng Giá Sỉ

Server
Lượng
Đăng nhập
Chọn Server

Bảng giá Server

Lượng Giá

Danh Sách Nick Lượng

Máy chủ Tài khoản Mật khẩu MCS Lượng Số tiền Thời gian