Bán nick chứa lượng

Có thể tạo nhân vật mới để chơi

Dùng làm sự kiện, lật hình nhận item không khóa, chat ktg


Đã hết lượng server tone, năm sau lại có

Chỉ nick 8250 lượng mới có vé tặng lượng

Bạn sẽ nhận được tài khoản, mật khẩu và mã chuyển sim sau khi mua

Bán Lượng Giá Sỉ

Server
Lượng
Đăng nhập
Chọn Server

Bảng giá Server

Lượng Giá
3505 400.000đ
7250 750.000đ
8250 1.000.000đ

Danh Sách Nick Lượng

Máy chủ Tài khoản Mật khẩu MCS Lượng Số tiền Thời gian