Server Tekkan: Xu giá x38, Lượng giá 2k8/10lg. Tất cả dịch vụ đã update server Tekkan (mới)
>

Bán nick chứa lượng

Có thể tạo nhân vật mới vẫn dùng được lượng

Dùng làm sự kiện, lật hình nhận item không khóa, chat ktg, tạo nhân vật mới chơi,...


Bạn sẽ nhận được tài khoản, mật khẩu và mã chuyển sim sau khi mua

Có thể liên hệ CSKH bán lại vé (2k/1 vé)

Bán Lượng Giá Sỉ

Server
Lượng
Đăng nhập
Chọn Server

Bảng giá Server

Lượng Giá
4500 100 540.000đ
7250 0 650.000đ
8261 101 860.000đ
16511 201 1.700.000đ

Danh Sách Nick Lượng

Máy chủ Tài khoản Mật khẩu MCS Lượng Số tiền Thời gian