>

Dịch vụ nạp carot (giftcode) tự động

Khuyến mãi theo như game teamobi

Mệnh giá 50k được tặng 1 ngày up

Mệnh giá 100k được tặng 2 ngày up

Mệnh giá khác được tặng 3 ngày up

Nạp

Đăng nhập
Tổng 45.000đ

Bảng giá

Hình thức

Mệnh giá Số tiền Lượng Vé tặng lượng
50.000đ45.000đ915
100.000đ90.000đ19510
200.000đ180.000đ45520
500.000đ410.000đ143050
1.000.000đ800.000đ3250100

Danh Sách Nạp

Trò chơi Tên Server Mệnh giá Số lượng Số tiền Thời gian