Nạp thẻ

Đăng nhập để nạp thẻ
Thực nhận

PHÍ NẠP THẺ

Phí nạp tự động
VnmbViettelMobiVinaGateZingVcoin
20%20%24%20%30%17%30%
Phí nạp chậm
ViettelMobiGateGarenaSohacoin
20%20%25%30%20%

Danh Sách Nạp Thẻ

Loại thẻ Mã Thẻ Serial Mệnh giá Thực nhận Trạng thái Thời gian