Xu Server Fukiya x28. Tặng ngày up khi mua xu SV2,3,5,6,7,9. Dịch vụ up thuê theo ngày, up danh vọng và up level, nạp carot đã hỗ trợ Server Fukiya
>

Nạp thẻ

Loại thẻ
Mệnh giá
Mã thẻ
Số seri
Đăng nhập để nạp thẻ
Thực nhận

PHÍ NẠP THẺ

Phí nạp tự động
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
15%15%22%20%25%30%30%20%
Phí nạp chậm
GateVcoin
25%20%

Danh Sách Nạp Thẻ

Loại thẻ Mã Thẻ Serial Mệnh giá Thực nhận Trạng thái Thời gian