Nạp thẻ

Đăng nhập để nạp thẻ
Thực nhận

PHÍ NẠP THẺ

Phí nạp tự động
VnmbViettelMobiVinaGateZingVcoin
22%24%28%26%30%16%30%
Phí nạp chậm
ViettelMobiVinaGateGarenaSohacoin
20%25%24%25%30%20%

Danh Sách Nạp Thẻ

Loại thẻ Mã Thẻ Serial Mệnh giá Thực nhận Trạng thái Thời gian