Nạp thẻ

Nạp thẻ tự động

Đăng nhập để nạp thẻ
Thực nhận

Nạp thẻ chậm

Đăng nhập để nạp thẻ
Thực nhận

PHÍ NẠP THẺ

Phí nạp tự động
ViettelMobiVinaScoinGateZing
28%33%27%22%30%29%
Phí nạp chậm
ViettelMobiVinaZingVcoinGarena
28%30%28%20%24%30%

Báo lỗi nạp thẻ tự động Tại đây

Tất cả các web nạp tự động đều có thể bị lỗi nạp thẻ.

Danh Sách Nạp Thẻ

Loại thẻ Mã Thẻ Serial Mệnh giá Thực nhận Trạng thái Thời gian