Nạp thẻ

Nạp thẻ tự động

Nạp thẻ chậm

Đăng nhập để nạp thẻ
Thực nhận

PHÍ NẠP THẺ

Phí nạp tự động
VnmbViettelMobiVinaScoinGateZingVcoin
22%33%32%30%22%30%20%30%
Phí nạp chậm
ViettelMobiGateGarenaSohacoin
30%25%25%30%20%

Gửi sai mệnh giá sẽ bị trừ 10 đến 60%

Báo lỗi nạp thẻ tự động Tại đây

Danh Sách Nạp Thẻ

Loại thẻ Mã Thẻ Serial Mệnh giá Thực nhận Trạng thái Thời gian