>

DỊCH VỤ LÀM NHIỆM VỤ CHÍNH TUYẾN

Tra cứu trong game Chat riêng nv để xem nhiệm vụ hiện tại

Giảm 25.000đ nếu làm từ nv63-69

Hỗ trợ lượng nhiệm vụ lật hình nếu không có

Nếu đang thuê up bên shop thì khi làm nhiệm vụ sẽ ngừng up, làm xong sẽ up tiếp

Thanh Toán

Tài khoản
Mật khẩu
Nhân vật
Server
Đăng nhập
Số tiền

Bảng giá

Nhiệm vụ Giờ làm Giá Thời gian
63: Tà thú 23h 10.000đ 5 ngày
63: 10 HĐ 23h 10.000đ 10 ngày
63: NVHN 23h 10.000đ 5 ngày
65: 50R HĐ 23h   5.000đ 2 ngày
65: 15R TTB 21h15 20.000đ 1 tuần
65: Lật hình Làm ngay 15.000đ 5 phút
67: CT Bạch 19h30 5.000đ 5 phút
67: CT Hắc 19h30 5.000đ 5 phút
69: Lôi đài Làm ngay 10.000đ 2 giờ

Danh Sách Làm Nhiệm Vụ

Tài khoản Server Tra Cứu Trạng thái