>

Dịch vụ nạp lượng tự động giá rẻ theo cách chuyển lượng bằng vé tặng lượng

- Chỉ cần online sẽ nhận được lượng (nếu không online sẽ được hoàn tiền)

- Nhận lượng sau 10 giây

- Hoàn tiền nếu đại lý khác bán rẻ hơn

Nạp lượng

Nhân vật
Server
Số lượng
10 lượng
50 lượng
100 lượng
200 lượng
500 lượng
1000 lượng
Số tiền

Bảng giá

Máy chủ Giá
Bokken 2.500đ / 10 lượng
Shuriken & Tessen 2.000đ / 10 lượng
Kunai 2.500đ / 10 lượng
Katana 2.500đ / 10 lượng
Tone & Sanzu 2.000đ / 10 lượng
Sensha 2.000đ / 10 lượng
Fukiya 3.000đ / 10 lượng

Danh Sách Nạp Lượng

Máy chủ Tên nhân vật Lượng Số tiền Trạng thái Thời gian