Xu Server Fukiya x28. Tặng ngày up khi mua xu SV2,3,5,6,7,9. Dịch vụ up thuê theo ngày, up danh vọng và up level, nạp carot đã hỗ trợ Server Fukiya
>

Mua 100k tặng 1 ngày up, mua nhiều tặng nhiều khi thanh toán bằng số dư

Áp dụng cho Server Shuriken, Tessen, Katana, Tone, Sanzu, Fukiya

Ngày up được tặng sau khi nhận xu

Nếu khu đầy thì mời BOT vào nhóm hoặc chat pt sẽ vào được khu

Mua xu

Nhân vật
Server
Số tiền
Xu nhận
Máy chủ Dưới 1 triệu 1 triệu trở lên
Bokken x85 x85
Shuriken & Tessen x69 x69
Kunai x59 x59
Katana x96 x96
Tone & Sanzu x96 x96
Sensha x70 x70
Fukiya x28 x28
Máy chủ Nhân vật Khu vực Trạng thái
Bokken xushopxu Tone 11 [Online]
Shuriken & Tessen xushopxu Tone 11 [Online]
Kunai shopxus4 Tone 11 [Online]
Katana xushopxu Tone 11 [Online]
Tone & Sanzu xushopxu Tone 11 [Online]
Sensha shopbanxu Tone 11 [Online]
Fukiya shopbanxu Tone 11 [Online]

Danh Sách Mua Xu

Máy chủ Tên nhân vật Tuỳ chọn Số tiền Trạng thái Thời gian
Send to desktop