>

Mua 100k tặng 1 ngày up, mua nhiều tặng nhiều khi thanh toán bằng số dư

Áp dụng cho Server Bokken, Fukiya(new)

Ngày up được tặng sau khi nhận xu

Nhận xu ở làng Tone khu 11 (đầu map, bên cạnh cột khu). Xem nhân vật tại mục BOT GIAO DỊCH

Nếu khu đầy thì mời BOT vào nhóm hoặc chat pt sẽ vào được khu

Mua xu

Nhân vật
Server
Số tiền
Xu nhận
Máy chủ Dưới 1 triệu 1 triệu trở lên
Bokken x94 x95
Shuriken & Tessen x84 x84
Kunai x69 x69
Katana x97 x97
Tone & Sanzu x99 x99
Sensha x65 x65
Fukiya x53 x53
Máy chủ Nhân vật Khu vực Trạng thái
Bokken xushopxu Tone 11 [Online]
Shuriken & Tessen xushopxu Tone 11 [Online]
Kunai shopxus4 Tone 11 [Online]
Katana xushopxu Tone 11 [Online]
Tone & Sanzu xushopxu Tone 11 [Online]
Sensha shopbanxu Tone 11 [Online]
Fukiya shopbanxu Tone 11 [Online]

Danh Sách Mua Xu

Máy chủ Tên nhân vật Tuỳ chọn Số tiền Trạng thái Thời gian
Send to desktop