>

Ninja School

Mã Số 12817

390.000 ATM
490.000 Card
46.800.000 Xu
Phái: Kiếm
Server: Sanzu
Cấp độ: 116
Up Free: 12 ngày
Thông tin thêm: vk12(mcs) đồ12,14 (2đồ tl) Yoroi+1 Mắt+2, 293m yên, 8 sách, 3 bánh, siêu xe(full tb) ig l7oraway
Giá cũ: 430.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 13-08-2022
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
490.000480.000490.000490.000520.000560.000520.000490.000
Vcoin
490.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Kiếm
Server
Kunai
Level
111
vk12(9x) đồ12,14 (2đồ tl) (set...
Class
Kiếm
Server
Kunai
Level
115
vk12(9x mcs) đồ12,13 (2đồ tl) ...
Class
Quạt
Server
Bokken
Level
112
vk12 đồ12,14,15 (2đồ tl) Yoroi...
Class
Cung
Server
Kunai
Level
110
vk12(9x) đồ12,13 (2đồ tl) (set...
Class
Kunai
Server
Kunai
Level
111
vk12(9x) đồ12,14 (2đồ tl) (set...