>

Ninja School

Mã Số 13540

240.000 ATM
300.000 Card
31.440.000 Xu
Phái: Kunai
Server: Bokken
Cấp độ: 70
Up Free: 7 ngày
Thông tin thêm: vk12(mcs) đồ12,14 Mắt+2, 435m yên, 8 sách, sói vip(full tb) ig nap00xu
Giá cũ: 280.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 17-02-2023
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
300.000300.000300.000300.000320.000350.000320.000300.000
Vcoin
300.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Kunai
Server
Kunai
Level
73
vk12(tl2 mcs) đồ8,9,12, max sá...
Class
Kiếm
Server
Tone
Level
73
vk12 đồ8,12 (4đồ tl) (9đồ mcs)...
Class
Kiếm
Server
Tone
Level
70
vk12(mcs) đồ12,13, sói(full tb...
Class
Tiêu
Server
Kunai
Level
71
vk12 đồ8,12 (3đồ tl) (8đồ6x) (...