Server Tekkan: Xu giá x50, Lượng giá 2k8/10lg. Tất cả dịch vụ đã update server Tekkan (mới)
>

Ninja School

Mã Số 13601

600.000 ATM
750.000 Card
57.000.000 Xu
Phái: Cung
Server: Kunai
Cấp độ: 107
Up Free: 18 ngày
Thông tin thêm: vk14(9x) đồ14 (1đồ tl) (set 9x) Yoroi+5, 8 sách, sói 5 sao vip lv100(full tb) ig 89yeuanh
Giá cũ: 800.000 ATM
Trạng thái: Chưa bán
Ngày đăng: 11-03-2023
Giá chi tiết:
ViettelVinaVnmbZingMobiGateVcoinGarena
750.000750.000750.000710.000800.000860.000800.000750.000
Vcoin
750.000

NICK LIÊN QUAN

Class
Tiêu
Server
Bokken
Level
106
vk14 đồ12,13,14,16 (4đồ tl) Yo...
Class
Kiếm
Server
Sanzu
Level
103
vk14(9x mcs) đồ14,15 (8đồ tl) ...
Class
Kunai
Server
Tone
Level
100
vk14(mcs) đồ12,13 (9đồ tl) Yor...
Class
Tiêu
Server
Kunai
Level
100
vk14 đồ12,13 (8đồ tl) (1đồ mcs...
Class
Cung
Server
Bokken
Level
105
vk14(9x) đồ12,14 (8đồ tl) (set...